Prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE 

 

Prawa autorskie osobiste i majątkowe do wszystkich zdjęć zamieszczonych na stronie www.lightoutled.com należą do Clarumled Sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Korzystanie z nich jest możliwe w zakresie ustalonym z właścicielem witryny www.lightoutled.com

pixel